سلام
خوش اومدين

توضیحات :

یک عطر را انتخاب کنید و به سبد خرید اضافه کنید

عطر دوم را هم به سبد اضافه کنید

بطور خودکار 30000 تومان از فاکتور شما کسر میشود

پس علاوه بر قیمتهای تخفیفی ، 30000 تومان تخفیف بیشتر میگیرید